Center for
Trombose & Arteriosclerose

DSTH´s årsmøde og 10. Brædstrupsymposium

Behandling med antikoagulantia, Problemer og fremskridt, Lægemiddelinformation 2006

14.00-14.30

Vand og Sandwich

14.30-15.15

Mødet åbnes: Jørn Dalsgaard Nielsen, formand for DSTH og Hans Kræmmer Nielsen.
Velkomsttale: Leif Mørck, formand for Sundhedsudvalget, Vejle Amt.

 

Introduktion: Kristian Thygesen, Member of The European Board of Accreditation of Cardiology (EBAC) og Formand for Det Kardiovaskulære Forskningscenter ved Århus Universitet.

 

Nicolaus Steno: ”Hjertet er alene en Muskel” (1664). Hvad mente han med det? Troels Kardel, dr.med. Alm. prakt. Læge, København

15.15-16.30

Antikoagulansbehandling

1. session: Hepariner

Chairmen: Torben Bjerregaard Larsen, overlæge, ph.d., . Klinisk Biokemisk afdeling, Odense Universitetshospital, og Jens Flensted Lassen, overlæge Ph. D. Skejby sygehus.

·         Graviditet og trombose. Hvem skal have tromboseprofylakse? Maja Jørgensen, overlæge, TromboseCentret, Amtssygehuset i Gentofte, Københavns Universitet

·         Cancer og trombose. Tromboseprofylakse. Hepariner eller peroral antikogulantia? Morten Schnack Rasmussen, Overlæge, Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling K, Bispebjerg Hospital.

·         Heparin-induced trombocytopenia (HIT II) Andreas Greinacher, Professor dr. med. Department of Immunology and Transfusion Medicine, Ernst-Moritz-Arndt University Greifswald

·         Perioperativ tromboseprofylakse hos patienter i permanent antikoagulansbehandling. Steen Elkjær Husted, Ledende overlæge, dr med, med-kard.afd.A, Århus universitetshospital

·         Nye antikoagulantia. Faktor Xa-hæmmere og trombinhæmmere Lars Borris, overlæge, Århus Sygehus , Orto.-kir.afd.E, Århus Universitetshospital

16.30-17.00

Lægemiddelinformation år 2006 -
Fusion af ”store og lille grønne bog”
Jens Peter Kampmann, Institutchef, dr.med, Institut for Rationel Farmakoterapi, Lægemiddelstyrelsen

17.00-17.30

PAUSE

17.30-18.30

FOREDRAG VED YNGRE HÆMOSTASIOLOGER
Chairmen:
Benny Sørensen, Seniorstipendiat, læge, Ph.D, Center for Hæmofili og Trombose, Skejby Sygehus og Anna-Marie Bloch Münster, afdelingslæge, Ph.D, Klinisk Biokemisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus

 

  • Den anti-trombotiske 3-stofs behandling i PCI-CURE studiet øger risikoen for livstruende blødninger mere end syv gange hos AKS patienter ”in real life”.

Sofie Sommer Thygesen, Jette Mortensen, Søren Paaske Johnsen, Peter Mølgaard Vinther, Steen Dalby Kristensen, Jens Refsgaard. Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, Kardiologisk afd. Aarhus Universitetshospital, Skejby.

 

  • Proteolyse/fibrinolyse og oligoklonale bånd i cerebrospinalvæsken – baggrunden for projektet.

Eva Funding1, Anna-Marie Bloch Münster1  Klinisk Biokemisk Afsnit, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Afdelingen for Tromboseforskning, Institut for Sundhedstjeneste forskning, Syddansk Universitet.

 

  • Laboratoriemodel af trombocytopeni i fuldblod. Effekt af in vitro tilsætning af trombocytter og rekombinant faktor VIIa.

Ole Halfdan Larsen, Jørgen Ingerslev, Lisbeth Norengaard Sørensen, Kirsten Christiansen, Benny Sørensen. Center for Hæmofili og Trombose, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

 

18.30-19.50

Antikoagulansbehandling

2. session: Peroral antikoagulantia

Chairmen: Steen Elkjær Husted, ledende overlæge, dr. med, Århus Sygehus, Århus universitetshospital og Benny Sørensen, Seniorstipendiat, læge, Ph.D, Center for Hæmofili og Trombose, Skejby Sygehus

 

Selvstyret antikoagulansbehandling

·         IT-systemer til dosering af coumarinderivater. Ivan Brandslund, laboratoriechef, overlæge, lektor, dr.med. Klinisk-Biokemisk afdeling, Vejle Sygehus, Syddansk Universitet.

·         Selvstyring af AK-behandling -Meta-analyse af foreliggende randomiserede studier. Jørn Dalsgaard, overlæge, TromboseCentret, Klinisk-Biokemisk afdeling, Universitetssygehuset Gentofte

·         Selvstyring af AK-behandling i Danmark. Michael Hasenkam, professor, dr. med. Hjerte-lunge-karkir. afd. T, Skejby sygehus Århus universitetshospital.

·         Sundhedspolitisk kommentar til selvstyret AK-behandling. Bent Hansen, Amtsborgmester for Viborg Amt, formand for Amternes sundhedsudvalg.

 

Paneldiskussion

19.50-

Afslutning

Jørn Dalsgaard Nielsen og Hans Kræmmer Nielsen.

 

MIDDAG

 

JUBILÆUMSTALEN

Hvad ”rør” der sig indenfor kardiologien i dag? Leif Thuesen, overlæge, dr.med. Kardiologisk afdeling B, Skejby sygehus.

 

Coelestem adspicit lucem - Spektakulære og coloristiske kontemplationer
Jens Flensted Lassen, overlæge, Ph.D. Kardiologisk afdeling B, Skejby sygehus og Leif Thuesen, overlæge, dr.med. Kardiologisk afdeling B, Skejby sygehus.

Se invitation
(PDF format)

Tilmeld dig her